FAQ

FAQ

Här hittar du svaren på de allra vanligaste frågorna om Göteborgs Kex.

Ordet kex kommer ursprungligen från det engelska ordet cakes (kakor). Men från början anses engelskans cake ha lånats från det fornnordiska ordet kaka. Ordet kan uttalas på två olika sätt och har alltid varit en källa till diskussion bland språkintresserade. En del anser att kex bör sägas med hårt k (som i kalas), eftersom det då liknar engelskans cakes. Andra tycker att vi bör betrakta kex som ett svenskt ord, och då gäller uttalsregeln mjukt k framför vokalen e (alltså ett tje-ljud). Traditionellt är uttalet med tje-ljud vanligare i västra och södra Sverige.

Sedan ett antal år toppar Ballerina försäljningslistan, följd av Singoalla på andra plats. 

Sedan ett antal år toppar Ballerina försäljningslistan, följd av Singoalla på andra plats. 

Ballerina började säljas 1963 och blev genast en framgång. 

Ca 300 miljoner Ballerinakex tillverkas årligen och mer än 2000 Ballerinakex per minut lämnar linjen vid produktion. 

På grund av det stora antalet förfrågningar har vi valt att enbart sponsra större event och organisationer, som exempelvis Maskrosbarn.