Främmande ämne i enzym

Konsumentinformation 2013-09-06. Göteborgs Kex har fått information från en av våra leverantörer av enzym, att ett främmande ämne som heter kloramfenikol, funnits i den enzymblandning som köpts in och använts vid tillverkning av Smörgåsrån (vete, fullkorn och ekologisk). Smörgåsrånen används även vid tillverkning av Jätten, Hushållswafers och Remi mint. Detta är ett ämne som är förbjudet i livsmedel och absolut inte ska förekomma i våra produkter.

Vi har i samråd med Livsmedelsverket ersatt den kontaminerade enzymblandningen och producerar på nytt ovan nämnda produkter.

En del av de produkter som finns ute till försäljning i butik kan innehålla mycket små mängder av det förbjudna ämnet. Produkterna är enligt Livsmedelsverket helt ofarliga att äta och behöver därför inte återkallas.

− Vi beklagar det inträffade och den eventuella oro det skapat för våra konsumenter. Vi vill också betona att det rör sig om försumbara mängder av det förbjudna ämnet som kan ha hamnat i produkterna och att det enligt Livsmedelverket är helt ofarligt att äta dessa produkter. Vi ser nu över leveranserna av det aktuella enzymet för att säkerställa att detta inte händer igen, säger Nicklas Sjöqvist, kommunikationschef på Göteborgs Kex.

För mer information kontakta Konsumentkontakt, e-post konsumentkontakt@goteborgskex.se, tel 0303-20 90 20, telefontid: måndag, onsdag och fredag: 09.00–11.30