Jobba på Göteborgs Kex

Att arbeta på Göteborgs Kex

Göteborgs Kex är den största privata arbetsgivaren i Kungälv med cirka 500 medarbetare. De allra flesta, cirka 400, har direkt anknytning till produktionen och övriga arbetar inom administration, marknad, ekonomi och ledning. Säljarna ingår i OLW:s försäljningsorganisation.

Produktionsarbete på skift

Lämplig profil för att arbeta i produktionen är någon form av teknisk utbildning/erfarenhet/intresse och gärna erfarenhet av fabriksarbete. Arbetstiderna är tvåskift eller nattskift.

Framtidsjobb för dig som har högskoleutbildning

Lämplig profil är ofta civilingenjör eller civilekonom, där vi inom ramen för Orkla kan erbjuda goda möjligheter till vidareutveckling inom företaget och koncernen, se mer information på Orklas hemsida www.orkla.no

Lediga tjänster:

Lediga tjänster på Göteborgs Kex hittar ni här.