Hälsa 0572

Vi stödjer uthållig produktion av palmolja

Göteborgs Kex arbetar aktivt med att förbättra innehållet i produkterna genom att se över sockermängd, ta bort tillsatser och fasa ut härdat fett. Palmoljan, som på senare år ifrågasatts, är en del av de vegetabiliska oljorna som används som en ingrediens i bakningen av kex och kakor. För att minska den miljöpåverkan som palmolja kan orsaka, köper Göteborgs Kex kontinuerligt nya certifikat och kommer årligen att utvärdera detta system för att hitta den miljömässigt bästa lösningen.


Flera organisationer samarbetar i organisationen RSPO (Round Table on Sustainable Palm Oil) för att förbättra framställningsmetoderna.


Göteborgs Kex har en aktiv dialog med WWF och gör sedan några år tillbaka följande:

  •  • Göteborgs Kex är medlemmar i RSPO som jobbar fram kriterier för hållbar palmoljeproduktion

  •  • Göteborgs Kex köper kompletterar sitt inköp av palmolja med Greenpalm-certifikat så att palmoljan produceras enligt RSPO-kriterierna (Med start från 2009, då det gick att köpa RSPO palmolja).

  •  • Göteborgs Kex kräver att samtliga leverantörer av palmolja är medlemmar i RSPO.