Vårt ansvar

Vårt ansvar

Vi bevakar ständigt de senaste forskningsresultaten. För oss är det en självklarhet att snabbt agera om vi får indikationer på att en ingrediens inte är så nyttig som man tidigare trott.

Göteborgs Kex har sedan en tid tagit bort transfetter ur produkterna, och ligger med andra ord långt under de hårda gränsvärden som man satt upp i Danmark och USA. Sverige har ännu inte specificerat gränsvärden för transfetter.

Våra kunder ska alltid kunna lita på oss. Därför har vi certifierat vår tillverkning och följer internationellt erkända standarder. Bakverken ska alltid smaka gott. Men de ska inte vara onyttigare än vad som behövs för att få fram den goda smaken. Och vi erbjuder både nyttiga och njutningsbara alternativ.

År 2000 fick vi miljöcertifieringen ISO 14001. Vår ständiga ambition är att minska belastningen på miljön.

RSPO LogotypVi är till exempel med i RSPO, en organisation som verkar för hållbar produktion av palmolja. De ser bland annat till att människor som arbetar i produktionen får bättre villkor och att man undviker avverkning av regnskog.

Skyddandet av de tropiska regnskogarna är avgörande för att begränsa den globala uppvärmningen och bevara biologisk mångfald. Orkla Confectionery & Snacks Sverige tar därför tydlig ställning mot avskogning av regnskog och är idag palmoljefritt till 99,9 procent.